D’Incao Instituto de Ensino
Bauru, Brazilië

Deze school maakt het verschil met Apple technologie, binnen en buiten de klaslokalen.

1:1 iPads voor
leerlingen
1:1 iPads voor
leerkrachten

Op het Braziliaanse D’Incao Instituto de Ensino krijgen de leerlingen niet alleen les over positieve veranderingen, maar brengen ze die ook zelf tot stand. Directeur Pedro D’Incao en zijn broer Carlos D’Incao hebben de school opgericht en ervoor gekozen om vanaf de allereerste schooldag met de producten van Apple te werken. Voor de broers is Apple de ideale partner, omdat het bedrijf zich net als hun school bezighoudt met klimaat­verandering en sociale recht­vaardigheid.

“Kennis gaat over zoveel meer dan wat er in de leerboeken staat. Alles hangt met elkaar samen. Wanneer je vakken als natuurkunde, geschiedenis of informatica geeft, moet je dus ook laten zien wat je daar in de praktijk mee kunt doen”, zegt Pedro D’Incao. “Dat is een van de redenen waarom elke leerling hier een iPad heeft. We hebben gezien dat leerlingen de stof op een heel andere manier leren beheersen als ze hun iPad mee naar buiten kunnen nemen.”

Elke leerling, van de lagere tot de middelbare school, wordt beschouwd als iemand die een verschil kan maken voor de wereld. Tijdens een van de biologie­lessen ging het bijvoorbeeld over de verschillende bloed­groepen. Nadat de leerlingen hadden leren programmeren met ‘Iedereen kan programmeren’ van Apple, hebben ze op hun iPad een app gebouwd die bloed­banken koppelt aan mensen die een bloed­transfusie nodig hebben.

Tijdens een van de biologie­lessen zijn de leerlingen naar een rivier in de buurt gegaan om te onderzoeken hoe het met de plaatselijke watervoorziening gesteld is. Gewapend met hun iPad en draadloze sensoren hebben ze toen data verzameld over de water­kwaliteit, al hun werk­zaamheden gefilmd en een Keynote-presentatie in elkaar gezet om hun bevindingen aan de gemeente te presenteren.

“Met tools en informatie­bronnen van Apple en de context die ze krijgen tijdens hun studie, leren leerlingen dat ze echt verschil kunnen maken. Dat ze zaken kritisch kunnen analyseren en een stem hebben.”
Pedro D’Incao Schooldirecteur en -oprichter, D’Incao Instituto de Ensino

ALLE VERHALEN

Leerlingen op elk niveau succesvol maken.

Ontdek alle succesverhalen

Apple en het basis- en secundair onderwijs

De producten en informatie­bronnen van Apple zijn ontworpen om leren persoonlijk, creatief en inspirerend te maken.

Meer informatie