Информация за батерията на Apple Watch Series 4

Apple Watch ти дава толкова възможности, че ще искаш да го носиш през целия ден. Затова му дадохме батерия, която също издържа цял ден. Целта ни е да осигурим 18 часов живот след зареждане през нощта, като имаме предвид неща като проверка на часа, получаване на известия, използване на приложения и 60-минутна тренировка. Тъй като всеки ползва своя Apple Watch по различен начин, тествахме и няколко други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 18 часа. Използването на Apple Watch Series 4 (GPS) включва свързване с iPhone през Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест. Apple Watch Series 4 моделите осигуряват до 18 часа живот на батерията и с Wi‑Fi връзка. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Разговори

До 2 часа, когато е свързан с iPhone

Тестван с изходящи обаждания от Apple Watch. До 2 часа време за разговори, свързан с iPhone през Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Аудио плейбек

До 10 часа плейбек от Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, настройките за качество на стрийминг, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Тренировка

До 10 часа тренировка в зала

До 6 часа тренировка на открито с GPS

Тестван с включен сензор за сърдечен ритъм по време на тренировката. Тестът в зала е с връзка с iPhone през Bluetooth. При тренировката на открито с GPS е тестван Apple Watch Series 4 (GPS) без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, настройките за качество на стрийминг, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Зареждане

До 80% за около 1,5 часа

Около 2 часа до 100%

Времената за зареждане са от 0 до 80% и от 0 до 100% с включения магнитен кабел за зареждане на Apple Watch. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Времето за зареждане зависи от средата; действителните резултати може да се различават.

CPU продуктивност

До 2 пъти по-бърз от Apple Watch Series 3

Резултатите са базирани на продуктивността при изпълнение на обичайни потребителски задачи. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 4 (GPS) и готови за доставка Apple Watch Series 3, всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Резултатите отразяват приблизителната продуктивност на Apple Watch.


Информация за батерията на Apple Watch Series 3

Apple Watch ти дава толкова възможности, че ще искаш да го носиш през целия ден. Затова му дадохме батерия, която също издържа цял ден. Целта ни е да осигурим 18 часов живот след зареждане през нощта, като взимаме предвид неща като проверка на часа, получаване на известия, използване на приложения и 60‐минутна тренировка. Тъй като всеки ползва своя Apple Watch по различен начин, тествахме и няколко други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2018 г. с готови за доставка Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60‐минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 18 часа. Използването на Apple Watch Series 3 (GPS) включва свързване с iPhone през Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест. Apple Watch Series 3 моделите осигуряват до 18 часа живот на батерията и с Wi‑Fi връзка. Тестът е проведен от Apple през август 2018 г. с готови за доставка Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Разговори

До 3 часа, свързан с iPhone

Тестван с изходящи обаждания от Apple Watch. До 3 часа време за разговори, свързан с iPhone през Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Аудио плейбек

До 10 часа плейбек от Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, настройките за качество на стрийминг, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Тренировка

До 10 часа тренировка в зала

До 5 часа тренировка на открито с GPS

Тестван с включен сензор за сърдечен ритъм по време на тренировката. Тестът в зала е с връзка с iPhone през Bluetooth. При тренировката на открито с GPS е тестван Apple Watch Series 3 (GPS) без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Животът на батерията варира спрямо употребата, настройките за качество на стрийминг, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати ще се различават.

Зареждане

До 80% за около 1,5 часа

Около 2 часа до 100%

Времената за зареждане са от 0 до 80% и от 0 до 100% с включения магнитен кабел за зареждане на Apple Watch. Тестът е проведен от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Времето за зареждане зависи от средата; действителните резултати може да се различават.

CPU продуктивност

До 1,7 пъти по-бърз от Apple Watch Series 2

Резултатите са базирани на продуктивността при изпълнение на обичайни потребителски задачи. Тестът е проведен от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS) и готови за доставка Apple Watch Series 2, всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуеъра. Резултатите отразяват приблизителната продуктивност на Apple Watch.