Apple Watch батерия

Информация за батерията на Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 е създаден за авантюристи, екстремни спортисти и любители на водните спортове, които се нуждаят от издръжлива батерия, за да се състезават и изследват света. Затова оптимизирахме всеки аспект на Apple Watch Ultra 2 с мисъл за батерията. И понеже всеки ползва своя Apple Watch Ultra 2 различно, тествахме и някои други метрики.

Тестът за живот на батерията на Apple Watch Ultra 2 е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, клетъчното покритие, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Цял ден без зареждане

До 36 часа
До 72 часа в Low Power Mode

Целодневният живот на батерията e базиран на следната употреба: 180 пъти проверка на часа, 180 известия, 90 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 36 часа; използването на Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) включва общо 8 часа LTE връзка и 28 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължение на 36 часа. Животът на батерията в Low Power Mode e базиран на следната употреба: 360 пъти проверка на часа, 360 известия, 180 минути използване на приложения и две 60-минутни тренировки с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 72 часа; използването на Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) включва LTE връзка при поискване и 60 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължение на 72 часа. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 35 часа тренировка на открито с GPS и LTE в Low Power Mode с по-малко прочитания на GPS и сърдечната честота

До 17 часа тренировка на открито с GPS и LTE в Low Power Mode

До 12 часа тренировка на открито с GPS

Тестван с включен сензор за сърдечна честота по време на тренировъчните сесии. Тренировка на открито с GPS и LTE в Low Power Mode с по-малко отчитания на GPS и сърдечна честота, тренировка на открито с GPS и LTE в Low Power Mode и тренировка на открито с GPS, тестван без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 1 час до 80%

Около 1,5 часа до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80% и 0–100% с включения магнитен USB-C кабел за бързо зареждане на Apple Watch. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера, магнитен USB-C кабел за бързо зареждане на Apple Watch (модел A2515) и Apple 20W USB-C захранващ адаптер (модел A2305). Времето за зареждане зависи от региона, настройките и средата; действителните резултати може да се различават.

Аудиоплейбек

До 20 часа плейбек от паметта на Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стрийминг и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Информация за батерията на Apple Watch Series 9

Apple Watch предлага толкова възможности, че не искаш да го сваляш от ръката си. Затова му дадохме батерия за целия ден. Целта беше да осигурим 18-часов живот след зареждане през нощта, като предвидихме проверка на часа, получаване на известия, ползване на приложения и 60-минутна тренировка. И понеже всеки ползва своя Apple Watch различно, тествахме и някои други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Series 9 (GPS) и Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, клетъчното покритие, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

До 36 часа в Low Power Mode

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 18 часа; използването на Apple Watch Series 9 (GPS) включва свързване с iPhone чрез Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест; използването на Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) включва общо 4 часа LTE връзка и 14 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължение на 18 часа. Животът на батерията в Low Power Mode е базиран на следната употреба: 180 пъти проверка на часа, 180 известия, 90 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 36 часа; използването на Apple Watch Series 9 (GPS) включва свързване с iPhone чрез Bluetooth през цялото време на 36-часовия тест; използването на Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) включва LTE връзка при поискване и 28 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължение на 36 часа. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Series 9 (GPS) и Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular), всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Аудиоплейбек

До 11 часа плейбек от паметта на Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Series 9 (GPS) и Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стрийминг и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 7 часа тренировка на открито с GPS

Тестван с включен сензор за сърдечна честота по време на тренировъчните сесии. Тестван в зала с връзка с iPhone през Bluetooth. Тренировка на открито с GPS и тренировка на открито с GPS и LTE, тествани без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Series 9 (GPS) и Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 45 минути до 80%

Около 75 минути до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80% и 0–100% с включения магнитен USB-C кабел за бързо зареждане на Apple Watch. Тестовете са проведени от Apple през август 2023 с предпроизводствени Apple Watch Series 9 (GPS) и Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular), като всеки един е сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера, магнитен USB-C кабел за бързо зареждане на Apple Watch (модел A2515) и Apple 20W USB-C захранващ адаптер (модел A2305). Времето за зареждане зависи от региона, настройките и средата; действителните резултати може да се различават.

Информация за батерията на Apple Watch SE

Apple Watch предлага толкова възможности, че не искаш да го сваляш от ръката си. Затова му дадохме батерия за целия ден. Целта беше да осигурим 18-часов живот след зареждане през нощта, като предвидихме проверка на часа, получаване на известия, ползване на приложения и 60-минутна тренировка. И понеже всеки ползва своя Apple Watch различно, тествахме и някои други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS) и Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, клетъчното покритие, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията е базиран на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth в продължение на 18 часа; използването на Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS) включва свързване с iPhone чрез Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест; използването на Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS + Cellular) включва общо 4 часа LTE връзка и 14 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължение на 18 часа. Тестът е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS) и Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Аудиоплейбек

До 10 часа плейбек от паметта на Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS) и Apple Watch SE (2-ро поколение) (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стрийминг и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 10 часа тренировка в зала

До 6 часа тренировка на открито с GPS

До 5 часа тренировка на открито с GPS и LTE

Тестван с включен сензор за сърдечна честота по време на тренировката. Тестван в зала с връзка с iPhone през Bluetooth. Тренировка на открито с GPS и тренировка на открито с GPS и LTE, тествани без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE
(2-ро поколение) (GPS) и Apple Watch SE
(2-ро поколение) (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 1,5 часа до 80%

Около 2,5 часа до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80%
и 0–100% с включения магнитен кабел за зареждане на Apple Watch. Тестът е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE
(2-ро поколение) (GPS) и Apple Watch SE
(2-ро поколение) (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера, магнитен USB-C кабел за зареждане на Apple Watch (модел A2652) и Apple 20W USB-C захранващ адаптер (модел A2305). Времето за зареждане зависи от настройките и средата; действителните резултати може да се различават.

CPU продуктивност

До 20% по-бърз от Apple Watch SE
(1-во поколение)

Резултатите са базирани на продуктивността при изпълнение на обичайни потребителски задачи. Тестът е проведен от Apple през август 2022 с предпроизводствени Apple Watch SE
(2-ро поколение) и готови за доставка Apple Watch SE (1-во поколение), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Резултатите отразяват приблизителната продуктивност на Apple Watch.