Apple Watch батерия

Информация за батерията на Apple Watch Series 7

Apple Watch предлага толкова възможности, че не искаш да го сваляш от ръката си. Затова му дадохме батерия за целия ден. Целта беше да осигурим 18-часов живот след зареждане през нощта, като предвидихме проверка на часа, получаване на известия, ползване на приложения и 60-минутна тренировка. И понеже всеки ползва своя Apple Watch различно, тествахме и някои други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS) и Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, клетъчното покритие, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth, общо в продължение на 18 часа. Използването на Apple Watch Series 7 (GPS) включва свързване с iPhone през Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест. Използването на Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) включва общо 4 часа LTE връзка и 14 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължението на 18 часа. Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS) и Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular), всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Разговори

До 1,5 часа, свързан с LTE

Тестван с изходящи обаждания от Apple Watch. До 1,5 часа разговори при директно свързване с LTE. Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) без iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Аудио плейбек

До 11 часа плейбек от Apple Watch

До 8 часа стриймване на плейлист с LTE

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Стриймването на плейлисти с LTE е тествано без iPhone с плейлист от Apple Music и настройката по подразбиране за качество на мрежовото стриймване. Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS) и Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стриймването и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 11 часа тренировка в зала

До 7 часа тренировка на открито с GPS

До 6 часа тренировка на открито с GPS и LTE

Тестван с включен сензор за сърдечен ритъм по време на тренировката. Тестван в зала с връзка с iPhone през Bluetooth. Тренировка на открито с GPS и тренировка на открито с GPS и LTE, тествани без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS) и Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 45 минути до 80%

Около 75 минути до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80% и 0–100% с включения магнитен USB‑C кабел за бързо зареждане на Apple Watch. Тестовете са проведени от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 (GPS) и Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular), като всеки един е сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера, магнитен USB‑C кабел за бързо зареждане на Apple Watch (модел A2515) и Apple 20W USB‑C захранващ адаптер (модел A2305). Времето за зареждане зависи от региона, настройките и средата; действителните резултати може да се различават.

CPU продуктивност

До 20% по-бърз от Apple Watch SE

Резултатите са базирани на продуктивността при изпълнение на обичайни потребителски задачи. Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени Apple Watch Series 7 и готови за доставка Apple Watch Series SE, всеки от тях е сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Резултатите отразяват приблизителната продуктивност на Apple Watch.

Информация за батерията на Apple Watch SE

Apple Watch предлага толкова възможности, че не искаш да го сваляш от ръката си. Затова му дадохме батерия за целия ден. Целта беше да осигурим 18-часов живот след зареждане през нощта, като предвидихме проверка на часа, получаване на известия, ползване на приложения и 60-минутна тренировка. И понеже всеки ползва своя Apple Watch различно, тествахме и някои други метрики.

Тестът за целодневен живот на батерията на Apple Watch е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS) и Apple Watch SE (GPS + Cellular), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, клетъчното покритие, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth, общо в продължение на 18 часа. Използването на Apple Watch SE (GPS) включва свързване с iPhone през Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест. Използването на Apple Watch SE (GPS + Cellular) включва общо 4 часа LTE връзка и 14 часа връзка с iPhone чрез Bluetooth в продължението на 18 часа. Тестът е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS) и Apple Watch SE (GPS + Cellular), всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Разговори

До 1,5 часа, свързан с LTE

Тестван с изходящи обаждания от Apple Watch. До 1,5 часа разговори при директно свързване с LTE. Тестът е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS + Cellular) без iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Аудио плейбек

До 10 часа плейбек от Apple Watch

До 7 часа стриймване на плейлист с LTE

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Стриймването на плейлисти с LTE е тествано без iPhone с плейлист от Apple Music и настройката по подразбиране за качество на мрежовото стриймване. Тестът е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS) и Apple Watch SE (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стриймването и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 10 часа тренировка в зала

До 6 часа тренировка на открито с GPS

До 5 часа тренировка на открито с GPS и LTE

Тестван с включен сензор за сърдечен ритъм по време на тренировката. Тестван в зала с връзка с iPhone през Bluetooth. Тренировка на открито с GPS и тренировка на открито с GPS и LTE, тествани без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS) и Apple Watch SE (GPS + Cellular); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията, клетъчното покритие, силата на сигнала, настройките за качество на стриймването и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 1,5 часа до 80%

Около 2,5 часа до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80% и 0–100% с включения магнитен кабел за зареждане на Apple Watch. Тестът е извършен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE (GPS) и Apple Watch SE (GPS + Cellular), всеки от които е сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера, магнитен кабел за зареждане за Apple Watch (модели A2255 и A2256) и Apple 5W USB захранващ адаптер (модел A1385). Времето за зареждане зависи от настройките и средата; действителните резултати може да се различават.

CPU продуктивност

До 2 пъти по-бърз от Apple Watch Series 3

Резултатите са базирани на продуктивността при изпълнение на обичайни потребителски задачи. Тестът е проведен от Apple през август 2020 с предпроизводствени Apple Watch SE и готови за доставка Apple Watch Series 3, всеки от тях сдвоен с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Резултатите отразяват приблизителната продуктивност на Apple Watch.

Цял ден без зареждане

До 18 часа

Целодневният живот на батерията се базира на следната употреба: 90 пъти проверка на часа, 90 известия, 45 минути използване на приложения и 60-минутна тренировка с музика от Apple Watch през Bluetooth, общо в продължение на 18 часа. Използването на Apple Watch Series 3 (GPS) включва свързване с iPhone през Bluetooth през цялото време на 18-часовия тест. Тестът е проведен от Apple през август 2018 с готови за доставка Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Аудио плейбек

До 10 часа плейбек от Apple Watch

Тестван с пусната от Apple Watch музика през Bluetooth. Плейбекът от паметта на Apple Watch е тестван по време на връзка с iPhone чрез Bluetooth. Тестът е проведен от Apple през август 2017 с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Тренировка

До 10 часа тренировка в зала

До 5 часа тренировка на открито с GPS

Тестван с включен сензор за сърдечен ритъм по време на тренировката. Тестван в зала с връзка с iPhone през Bluetooth. Тренировката на открито с GPS е тествана без iPhone. Тестът е проведен от Apple през август 2017 с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS); всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Животът на батерията варира в зависимост от употребата, конфигурацията и много други фактори; действителните резултати може да се различават.

Зареждане

Около 1,5 часа до 80%

Около 2 часа до 100%

Времето за зареждане е в диапазон 0–80% и 0–100% с включения магнитен кабел за зареждане на Apple Watch. Тестът е проведен от Apple през август 2017 с предпроизводствени Apple Watch Series 3 (GPS), сдвоени с iPhone; всички устройства са тествани с предварително издание на софтуера. Времето за зареждане зависи от настройките и средата; действителните резултати може да се различават.