Γενικές πληροφορίες για την μπαταρία

Το Apple Watch είναι τόσο ικανό που θα θέλεις να το φοράς όλη μέρα. Γι αυτό φροντίσαμε να το εξοπλίσουμε με μία μπαταρία που επίσης διαρκεί όλη μέρα. Στόχος μας ήταν η μπαταρία να διαρκεί 18 ώρες ύστερα από φόρτιση μίας νύχτας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως τον έλεγχο της ώρας, τη λήψη γνωστοποιήσεων, τη χρήση apps και σωματική άσκηση διάρκειας 30 λεπτών. Και επειδή ο καθένας χρησιμοποιεί το Apple Watch διαφορετικά, δοκιμάσαμε διάφορες άλλες μετρήσιμες παραμέτρους.

Οι δοκιμές μπαταρίας Apple Watch πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα

Έως και 18 ώρες

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Η μπαταρία διαρκεί 18 ώρες με την ακόλουθη χρήση: έλεγχος της ώρας 90 φορές, λήψη 90 γνωστοποιήσεων, χρήση εφαρμογών για 45 λεπτά και σωματική άσκηση για 30 λεπτά με αναπαραγωγή μουσικής από το Apple Watch μέσω Bluetooth, και όλα αυτά στο διάστημα των 18 ωρών. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Χρόνος Ομιλίας

Έως και 3 ώρες

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Η δοκιμή έγινε με τηλεφωνική κλήση από το Apple Watch. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναπαραγωγή Ήχου

Έως και 6,5 ώρες

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Η δοκιμή έγινε με αναπαραγωγή μουσικής από το Apple Watch μέσω Bluetooth. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Γυμναστική

Έως 8 ώρες

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Η δοκιμή έγινε με ενεργοποιημένη μια συνεδρία σωματικής άσκησης και τον αισθητήρα καρδιακών παλμών, με χρήση iPhone. Αν χρησιμοποιηθεί το ενσωματωμένο GPS του Apple Watch Series 2 χωρίς iPhone, ο χρόνος σωματικής άσκησης φτάνει τις 5 ώρες. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Χρόνος φόρτισης

Περίπου 1,5 ώρα για φόρτιση της μπαταρίας στο 80%

Περίπου 2 ώρες για φόρτιση της μπαταρίας στο 100%

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μοντέλα Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 και Apple Watch Edition πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όλες οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με iPhone και δοκιμάστηκαν με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Οι χρόνοι φόρτισης υπολογίζονται για φόρτιση από 0% έως 80% και από 0% έως 100% με χρήση του μαγνητικού καλωδίου φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Απόδοση κεντρικής μονάδας επεξεργαστή (CPU)

Έως 1,5x υψηλότερη από το Apple Watch προηγούμενης γενιάς

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μονάδες Apple Watch Series 2 πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά και μονάδες παραγωγής Apple Watch με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με μονάδες και λογισμικό iPhone 7 και iPhone 7 Plus πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Τα αποτελέσματα βασίζονται στην εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών χρήστη και αντιστοιχούν στη γενική απόδοση του Apple Watch κατά προσέγγιση.

Απόδοση Μονάδας Επεξεργασίας Γραφικών GPU

Έως 2x υψηλότερη από το Apple Watch προηγούμενης γενιάς

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με μονάδες Apple Watch Series 2 πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά και μονάδες παραγωγής Apple Watch με λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Οι συσκευές ήταν ζευγοποιημένες με μονάδες και λογισμικό iPhone 7 και iPhone 7 Plus πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε απόδοση GFLOPS και αντιστοιχούν στη γενική απόδοση της μονάδας GPU κατά προσέγγιση.