Generell batteriinformasjon

Batteritid avhenger av mobilnettverk, plassering, dekning, funksjons­konfigurasjon, bruk og mange andre faktorer. Faktiske resultater varierer. Batteriet kan kun lades et begrenset antall ganger, og det kan hende at det til slutt må byttes ut hos en Apple-serviceleverandør. Batteritid og antall ladinger avhenger av bruk og innstillinger. Batteritester er utført med bestemte iPhone-enheter. Du finner mer informasjon på apple.com/no/batteries og apple.com/no/iphone/compare.

Tester av taletid

Testene ble utført av Apple i august 2018 med førproduksjons­enheter av iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Testene av taletid ble utført på et VoLTE-nettverk (Voice over LTE). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, og Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2017 med førproduksjons­enheter av iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X med førlanseringsprogramvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Det ble gjennomført tester av taletid over et 3G talenettverk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, og Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2016 med førproduksjons­­enheter av iPhone 7 og iPhone 7 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Det ble gjennomført tester av taletid over et 3G talenettverk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, og Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i mars 2016 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (1. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Det ble gjennomført tester av taletid over et 3G talenettverk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2015 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6s og iPhone 6s Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Det ble gjennomført tester av taletid over et 3G talenettverk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2014 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6 og iPhone 6 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Det ble gjennomført tester av taletid over et 3G talenettverk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Tester av standbytid

Testene ble utført av Apple i august 2016 med førproduksjons­enheter av iPhone 7 og iPhone 7 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert. Hei, Siri var ikke aktivert. Når Hei, Siri er aktivert, har iPhone 7 en dvaletid på opptil ni dager og iPhone 7 Plus har en dvaletid på opptil 15 dager.

Testene ble utført av Apple i mars 2016 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (1. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert. Hei Siri ble ikke aktivert. Når Hei Siri er aktivert, er dvaletid opptil 10 dager på iPhone SE.

Testene ble utført av Apple i august 2015 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6s og iPhone 6s Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert. Hei, Siri var ikke aktivert. Når Hei, Siri er aktivert, har iPhone 6s en dvaletid på opptil ni dager og iPhone 6s Plus har en dvaletid på opptil 15 dager.

Testene ble utført av Apple i august 2014 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6 og iPhone 6 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert.

Test av videoavspilling

Testene ble utført av Apple i august 2021 med førproduksjons­enheter av iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max og førlanserings­programvare, og koblet på 5G- og LTE-nettverk. Videoavspillingen besto av en film på 2 timer og 23 minutter fra iTunes Store, som ble spilt om og om igjen. Videoavspillingen (strømmet) besto av en HDR-film på 3 timer og 1 minutt fra iTunes Store, som ble testet med stereolyd. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og True Tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august og september 2020 med førproduksjons­enheter av iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max og førlanserings­programvare, og koblet på 5G- og LTE-nettverk. Videoinnholdet var en film kjøpt på iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Videoinnholdet som ble strømmet var en film kjøpt på iTunes Store på 3 timer og 1 minutt som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og True Tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i februar 2020 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (2. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Videoinnholdet var en film kjøpt på iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Videoinnholdet var en film kjøpt på iTunes Store på 3 timer og 1 minutt som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og True Tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2019 med førproduksjonsenheter av iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Videoavspilling ble gjort med en film kjøpt på iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Videostrømming ble gjort med en film kjøpt på iTunes Store på 3 timer og 1 minutt som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og True Tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2018 med førproduksjons­enheter av iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og true tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2017 med førproduksjons­enheter av iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling, Autolysstyrke og True Tone var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2016 med førproduksjons­­enheter av iPhone 7 og iPhone 7 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert og Autolysstyrke var slått av.

Testene ble utført av Apple i mars 2016 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (1. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2015 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6s og iPhone 6s Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2014 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6 og iPhone 6 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Videoinnholdet var en film kjøpt i iTunes Store på 2 timer og 23 minutter som gikk på repetisjon. Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.

Test av lydavspilling

Testene ble utført av Apple i august 2021 med førproduksjons­enheter av iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max og førlanserings­programvare, og koblet på 5G- og LTE-nettverk. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps), testet med stereolyd. Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august og september 2020 med førproduksjons­enheter av iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max og førlanserings­programvare, koblet på 5G- og LTE-nettverk. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps). Alle innstillinger var standard­innstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i februar 2020 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (2. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2019 med førproduksjonsenheter av iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2018 med førproduksjons­enheter av iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammen­koblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2017 med førproduksjons­enheter av iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X med førlanserings­programvare, på nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt i iTunes Store (AAC-koding ved 256‑kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hode­telefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktiverte.

Testene ble utført av Apple i august 2016 med førproduksjons­­enheter av iPhone 7 og iPhone 7 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt i iTunes Store (AAC-koding ved 256‑kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger bortsett fra at Bluetooth ble sammenkoblet med hodetelefoner, enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk, Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling var deaktivert og Autolysstyrke var slått av.

Testene ble utført av Apple i mars 2016 med førproduksjons­enheter av iPhone SE (1. gen.) med førlanserings­programvare. Nettverkene til både GSM- og CDMA‑operatører ble tatt i bruk. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt på iTunes Store (AAC-koding ved 256 kbps). Alle innstillinger var standardinnstillinger, bortsett fra at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2015 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6s og iPhone 6s Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt i iTunes Store (AAC-koding ved 256‑kbps). Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.

Testene ble utført av Apple i august 2014 med førproduksjons­­enheter av iPhone 6 og iPhone 6 Plus med førlanseringsprogramvare på nettverkene til både GSM- og CDMA-operatører. Spillelisten besto av 358 unike lydspor kjøpt i iTunes Store (AAC-koding ved 256‑kbps). Alle innstillingene var standardinnstillinger, med unntak av at enheten var tilkoblet et Wi‑Fi-nettverk og at Wi‑Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var deaktivert.