Allmän batteriinformation

Batteritiden varierar beroende på mobilnät, plats, signalstyrka, funktionsinställningar, användning och många andra faktorer. De faktiska resultaten varierar. Batteriet har ett begränsat antal laddningscykler och kan så småningom behöva bytas ut. Batteritiden och antalet uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar. Batteritesterna utförs med specifika iPhone-enheter. Mer information hittar du på apple.com/se/batteries och apple.com/se/iphone/compare.

Tester av samtalstid

Testerna utfördes av Apple i augusti 2018 med förhandsversioner av iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett VoLTE-nätverk (Voice over LTE). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avstängd.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2017 med förhandsversioner av iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett 3G-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avstängd.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2016 med förhandsversioner av iPhone 7 och iPhone 7 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett 3G-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avstängd.

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE (första generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett 3G-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2015 med förhandsversioner av iPhone 6s och iPhone 6s Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett 3G-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avstängd.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2014 med förhandsversioner av iPhone 6 och iPhone 6 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av samtalstid utfördes i ett 3G-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester av standby-tid

Testerna utfördes av Apple i augusti 2016 med förhandsversioner av iPhone 7 och iPhone 7 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning var avaktiverad. Funktionen Hej Siri var avaktiverad. När funktionen Hej Siri är aktiverad är standby-tiden upp till 9 dagar på iPhone 7 och 15 dagar på iPhone 7 Plus.

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE (första generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad. Hej Siri-funktionen var inte aktiverad. När Hej Siri är aktiverad är standby-tiden upp till tio dagar på iPhone SE.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2015 med förhandsversioner av iPhone 6s och iPhone 6s Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning var avaktiverad. Funktionen Hej Siri var avaktiverad. När funktionen Hej Siri är aktiverad är standby-tiden upp till 9 dagar på iPhone 6s och upp till 15 dagar på iPhone 6s Plus.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2014 med förhandsversioner av iPhone 6 och iPhone 6 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning var avaktiverad.

Tester av videouppspelningstid

Testerna utfördes av Apple i januari 2022 med förhandsversioner av iPhone SE (tredje generationen) samt mjukvara, med abonnemang på LTE- och 5G-nätverk. Det uppspelade videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film köpt på iTunes Store som upprepades, testad med stereoljud. Det uppspelade streamade videomaterialet bestod av en 3 timmar och 1 minut lång HDR-film köpt på iTunes Store som upprepades, testad med stereoljud. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga om anslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och True Tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti och september 2020 med förhandsversioner av iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max samt mjukvara, med abonnemang på LTE- och 5G-nätverk. Det uppspelade videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Videostreamingen bestod av en 3 timmar och 1 minut lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funk­tionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och True Tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i februari 2020 med förhandsversioner av iPhone SE (andra generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Det uppspelade video­materialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Videostreamingen bestod av en 3 timmar och 1 minut lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och True Tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2019 med förhandsversioner av iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nät. Det uppspelade video­materialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Det streamade videomaterialet bestod av en 3 timmar och 1 minut lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och True Tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2018 med förhandsversioner av iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och true tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2017 med förhandsversioner av iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionerna Automatisk ljusstyrka och True Tone var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2016 med förhandsversioner av iPhone 7 och iPhone 7 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth var parkopplat med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE (första generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2015 med förhandsversioner av iPhone 6s och iPhone 6s Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2014 med förhandsversioner av iPhone 6 och iPhone 6 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester av ljuduppspelning

Testerna utfördes av Apple i januari 2022 med förhandsversioner av iPhone SE (tredje generationen) samt mjukvara, med abonnemang på LTE- och 5G-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning), testade med stereoljud. Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti och september 2020 med förhandsversioner av iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max samt mjukvara, med abonnemang på LTE- och 5G-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funk­tionen Fråga vid nätverksanslutning och funk­tionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i februari 2020 med förhandsversioner av iPhone SE (andra generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2018 med förhandsversioner av iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2019 med förhandsversioner av iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nät. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2017 med förhandsversioner av iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X samt mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth parkopplades med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2016 med förhandsversioner av iPhone 7 och iPhone 7 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: Bluetooth var parkopplat med hörlurar, wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE (första generationen) och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk och wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning samt funktionen Automatisk ljusstyrka var avstängda.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2015 med förhandsversioner av iPhone 6s och iPhone 6s Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Testerna utfördes av Apple i augusti 2014 med förhandsversioner av iPhone 6 och iPhone 6 Plus och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s aac-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.