พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
การเชื่อมต่อ

แสงพร้อม กล้องพร้อม iPad พร้อม

iPad ใหม่ทุกเครื่องมาพร้อมกับสิทธิ์ใช้ Apple TV+ ฟรี 1 ปี