ประหยัดกับ Mac หรือ iPad เครื่องใหม่ด้วยราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple

สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เชิงอรรถ * เริ่มด้วยการยืนยันสิทธิ์ของคุณ เชิงอรรถ **

ต้องการความช่วยเหลือในการช้อปปิ้งใช่มั้ย

ช้อปปิ้งแบบตัวต่อตัวกับ Specialist ของ Apple