AppleCare+ สำหรับ Mac

Mac ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด
ระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
AppleCare+ สำหรับ Mac ขยาย
ระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปีนับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือตัวเครื่อง
ภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ1

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจรในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นอีกมากมาย Mac จึงมีระบบ
ที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและ
ความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้
ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว2

  • การติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
  • ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก1
  • บริการนอกสถานที่: ขอให้ช่างเทคนิคมาให้บริการถึงที่ทำงานของคุณ หรือขอให้ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุ
    มารับ Mac ของคุณไปให้บริการ3
  • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง3: นำ Mac ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
    ของ Apple

ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple

AppleCare+ สำหรับ Mac คุ้มครองการซ่อมทั่วโลก ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์ Mac
  • แบตเตอรี่1
  • อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง เช่น อะแดปเตอร์แปลงไฟ
  • หน่วยความจำ Apple (RAM)
  • อุปกรณ์ AirPort4
  • Apple USB SuperDrive
  • ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียม
    การให้บริการ ฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000
    สำหรับความเสียหายอื่นๆ1

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทาง คุณก็สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ของ Apple ได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

  • การใช้ macOS และ iCloud
  • การตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานแอพต่างๆ ของ Apple อย่างเช่น แอพรูปภาพ, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote และอื่นๆ
  • การเชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์และเครือข่าย AirPort

ซื้อ AppleCare+ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

หมายเหตุสำคัญ

ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ Mac
เครื่องใหม่ของคุณ หรือซื้อภายใน
60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ Mac ได้โดย

  • ซื้อที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Mac และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ macOS Server แผนนี้จะครอบคลุมถึงปัญหาการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการเครือข่ายโดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกของ macOS Server หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงและปัญหาการรวมระบบ โปรดซื้อ AppleCare OS Support

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของ AppleCare+ หากต้องการทราบ
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์