Dr. Ichiro Iimura
Prefectural University of Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น

มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรม เพื่อโลกที่ดีกว่า

สิ่งที่ทำให้ Dr. Iimura ได้เข้าสู่วิถีชีวิตแห่งการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีนั้นได้แก่ กลุ่มควัน ชุดเลโก้ และลูกบอลจากดินน้ำมัน ตอนที่ยังเป็นเด็ก เขาได้นำของเล่นยอดนิยมเหล่านั้นมาทำเป็นโครงสร้างที่สามารถดูดซับควันบุหรี่ได้ และวันนี้ Dr. Iimura ใช้ Mac, แอประดับโปรเพื่อการสร้างสรรค์ และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ Apple เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคม

เขาใช้ Keynote เพื่อสอนให้นักศึกษาระบุปัญหา สร้างแนวทางการนำเสนอ และระดมทุน โดยเลียนแบบจากวิธีการที่บริษัทสตาร์ทอัปใช้ในชีวิตจริง จากนั้นพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อสร้างโซลูชั่นต่างๆ เช่น แอปความจริงเสริมบน iPad เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน หนังสือใน Pages เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬา และเทคโนโลยีใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มของ Apple เพื่อการศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโซลูชั่นอันน่าทึ่งที่จะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนทั้งสิ้น

iPad Pro Dr. Iimura และนักศึกษาของเขาใช้ iPad, Apple Pencil และ Adobe Illustrator เพื่อสเก็ตช์ภาพและสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับไอเดียแอปการช่วยการเข้าถึงที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสื่อสารกับนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านคำพูดได้

MacBook Pro Xcode และ Swift บน Mac พร้อม HealthKit ช่วยให้พวกเขาสร้างโซลูชั่นหนึ่งได้สำเร็จ นั่นคือแอป iOS และแอป watchOS ที่ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของนักเรียนและปฏิกิริยาทางร่างกายแบบเรียลไทม์ในระหว่างการทำกิจกรรม

iPhone และ Apple Watch ฟุตเทจวิดีโอและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบน iPhone และ Apple Watch* ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถอ่านปฏิกิริยาของนักเรียนได้ทันที เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับวิธีการสอนได้

"เป้าหมายของผมคือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาโดยการเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาด้วยเครื่องมือและความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสร้างโซลูชั่นที่สร้างความแตกต่างได้"
Dr. Ichiro Iimura ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์
ประธานภาควิชาวิทยาการสารสนเทศ
Prefectural University of Kumamoto

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักศึกษา
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาดูกันว่าเทคโนโลยีของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม