Jessica Herring-Watson
University of Central Arkansas สหรัฐอเมริกา

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้ครูของวันหน้า

Jessica Herring-Watson มุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนของตัวเองเป็นอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธออยากเป็นนักการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมให้บรรดาครูมีเครื่องมือที่จำเป็นในการให้โอกาสเด็กๆ ทุกคนไปถึงความสำเร็จได้ เธอวางใจให้ iPad Pro นำความอเนกประสงค์และความคิดสร้างสรรค์มาสู่ห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของนักศึกษาฝึกสอนและโรงเรียนที่พวกเขาจะต้องไปสอนในอนาคต

เธอได้นำเอาหลักสูตร "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" มารวมเอาไว้ในคอร์สของเธอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาฝึกสอนด้วยไอเดียใหม่ๆ และวิธีการที่มีประโยชน์ต่างๆ ในการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เข้าไปบทเรียนของตนเอง และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มาพร้อมเครื่อง iPad เช่น คุณสมบัติอ่านออกเสียงหน้าจอและการป้อนตามคำบอก ก็ช่วยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนทุกคน

"ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ในแบบที่ทำให้พวกเขาไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง และ iPad ก็ช่วยให้นักการศึกษาทำสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้"
Jessica Herring-Watson อาจารย์พิเศษทางคลินิก วิทยาลัยการศึกษา
University of Central Arkansas

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักศึกษา
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาดูกันว่าเทคโนโลยีของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม