Dr. Walter Barbieri
The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

เปลี่ยนการสอนให้ทันสมัย เพื่อชั้นเรียนแห่งอนาคต

ที่คณะครุศาสตร์แห่ง University of Adelaide นั้น Dr. Barbieri ได้ผสานความหลงใหลในด้านความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เข้ากับความรักในเทคโนโลยีของตนเอง และนี่คือหัวใจของโครงการการเรียนรู้แบบ eLearning ซึ่งนักศึกษาฝึกสอนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ iPad Pro, Apple Pencil และ Magic Keyboard ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยพลัง

Dr. Barbieri ได้นำเอาโปรแกรมต่างๆ ของ Apple มาใช้ในหลักสูตร เช่น Apple Teacher และ "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" รวมถึงแอป iPadOS อย่าง Keynote, Paper และ Notability เพื่อช่วยให้นักศึกษาฝึกสอนสร้างแผนการเรียนรู้และแบบเรียนในแบบของตัวเอง เขายังสอนวิธีการออกแบบการประเมินแบบใหม่ด้วยการผสมผสานเสียง ภาพ วิดีโอ ลายมือ การพิมพ์ และการวาดภาพบน iPad ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

"เป้าหมายของผมก็คือการทำให้อาชีพครูมีความทันสมัยขึ้น เพื่อที่เด็กทุกคนจะสามารถเพลิดเพลินไปกับความอัศจรรย์ของการเรียนรู้ได้มากที่สุด"
Dr. Walter Barbieri อาจารย์คณะครุศาสตร์
The University of Adelaide

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักศึกษา
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาดูกันว่าเทคโนโลยีของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม