Dr. Youngmoo Kim
Drexel University สหรัฐอเมริกา

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์

ด้วยความที่เป็นทั้งนักดนตรีและวิศวกร ความสนใจและการวิจัยของ Dr. Kim จึงอยู่ที่จุดบรรจบกันของศิลปะการแสดงและเทคโนโลยี เขาได้เลือกเทคโนโลยีของ Apple เป็นขุมพลังให้แล็บนวัตกรรมของเขาเพื่อที่จะได้สร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ค้นพบไอเดียอันแสนวิเศษได้ในแบบที่ไม่คาดคิด

ทั้งการสร้างภาพจากเสียงด้วยสี การเปลี่ยนรูปโน้ตบนเปียโน และกระทั่งการผสานรวมสิ่งทออัจฉริยะเข้ากับหุ่นยนต์ ทั้งหมดล้วนทำได้ด้วย Mac และ Dr. Kim ก็นำเอาความอัศจรรย์ของดนตรีและเทคโนโลยีมาสู่โลกด้วยการใช้เครื่องมือนักพัฒนาของ Apple มาสร้างแอปที่สนับสนุนความพยายามต่างๆ ของชุมชนและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

MacBook Pro Mac สามารถจัดการกับแอปดนตรีและแอปสร้างภาพระดับมืออาชีพอย่างเช่น Logic Pro และ MATLAB ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยขยายขีดจำกัดของการวิจัยเรื่องการฟังของระบบโดย Dr. Kim ได้ใช้เครื่องดนตรีและหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเอง

iPad Pro Dr. Kim ได้พัฒนาแอป iPadOS ที่ช่วยพาให้ผู้คนมาร่วมงานและเชื่อมความสัมพันธ์กัน แอป Virtual‑Chorister ของเขาเก็บการบันทึกเสียงและการแสดงส่วนตัวจากนักดนตรีทั่วโลกเพื่อสร้างเป็นการแสดงดนตรีกลุ่มแบบเสมือนจริง

"ผมแสวงหาโลกที่ปราศจากขีดจำกัดหรือกำแพงขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ"
Dr. Youngmoo Kim ผู้อำนวยการ ExCITe Center
ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Drexel University

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักศึกษา
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มาดูกันว่าเทคโนโลยีของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม