ดูวิดีโอ

Berwyn South เขตการศึกษา 100
เบอร์วิน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

มีส่วนร่วมได้ลึกกว่า

พิชิตเป้าหมายได้เหนือกว่า ด้วย iPad

1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักเรียน
2:1 คือจำนวน Mac และ iPad ต่อนักการศึกษา

Berwyn South เขตการศึกษา 100 ในย่านชานเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง และครูกว่า 300 คน ที่ต้องดูแลนักเรียนมากกว่า 3,100 คน แม้จะเป็นเขตการศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่มาก แต่ผู้บริหารก็มุ่งมั่นเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเครื่องมือที่ดีที่สุดได้อย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด กว่า 10 ปีมาแล้ว ทางโรงเรียนได้เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับห้องเรียนหนึ่งในโครงการนำร่องด้วยจำนวน Mac 1:1 จนปัจจุบันเขตการศึกษานี้มีจำนวนอุปกรณ์ต่อนักเรียนและนักการศึกษาทุกคนมากกว่าหรือเทียบเท่า 1:1 แล้ว

Mary Havis ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้มั่นใจว่านักเรียนกำลังเรียนรู้อยู่จริงๆ ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อทำให้พวกเขามีส่วนร่วมไปกับการสอน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้ โดย iPad นั้นจะช่วยให้ครูมีอิสระในการนำเสนอบทเรียนได้มากขึ้น และนักเรียนเองก็สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นในแบบฉบับของตัวเอง

เขตการศึกษายังได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาแม่ไปพร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยความสามารถของ iPad ที่สลับแป้นพิมพ์และภูมิภาคได้ทั้งระบบนั้น ช่วยให้นักเรียนพิมพ์ วาด หรือป้อนตามคำบอกด้วยภาษาใดก็ได้ที่ต้องการได้ง่ายๆ และครูผู้สอนเองก็ชอบที่สามารถสลับไปมาได้สะดวก Leticia Valadez ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา Komensky กล่าวว่า "ฉันคิดว่า iPad ช่วยลดข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน และยังเปิดโอกาสให้พวกเขาไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้อีกด้วยค่ะ"

Havis ผู้อำนวยการเขตการศึกษา เชื่อในพลังแห่งการเรียนรู้และการฝึกสอนระดับมืออาชีพที่ไม่ขาดตอน เธอต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ใครๆ ต่างก็ได้เรียนรู้และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Berwyn จึงใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดจากการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ชุมชนออนไลน์ การฝึกสอนแบบตัวต่อตัว และอีกมากมาย นอกจากนี้เขตการศึกษาแห่งนี้ยังให้การสนับสนุนโปรแกรม Apple Learning Coach อย่างเต็มที่ และคอยสร้างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคให้ทั่วถึงทั้งระดับเขตการศึกษาและระดับโรงเรียน ครูผู้สอนจึงได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเมื่อมีปัญหา

ดูวิดีโอ

ดูเพิ่มเติมในวิดีโออื่น มาดูกันว่าที่ Berwyn ใช้การเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple สร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้สร้างความแตกต่างได้จริงๆ โรงเรียนประถมศึกษา Komensky ได้รับเลือกเป็น "โรงเรียนตัวอย่าง" จากรัฐอิลลินอยส์เมื่อปี 2022 ซึ่งแปลว่าโรงเรียนมีผลงานติดอันดับท็อป 10% ของรัฐ โดยไม่มีกลุ่มนักเรียนที่มีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์เลย และแม้โรงเรียนทั้งหมด 8 แห่งในเขตการศึกษาจะได้รับการยอมรับในฐานะสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple แต่ Berwyn ก็ไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้

"Apple ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนแบบพลิกโฉมการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเลย เมื่อไหร่ที่คุณได้เห็นนักเรียนร่วมมือและลงแรงกันอย่างเต็มที่จริงๆ เมื่อนั้นคุณจะรู้ได้เองว่าการเรียนรู้กำลังเกิดขึ้นแล้ว"
Mary Havis ผู้อำนวยการ Berwyn South เขตการศึกษา 100

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักเรียน
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับ K-12

ผลิตภัณฑ์และแหล่งข้อมูลของ Apple ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้

เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มีความสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติม