ดูวิดีโอ

เขตมัธยมศึกษาระดับทาวน์ชิป 211
คุกเคาน์ตี รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

คิดใหม่เรื่องค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีในชั้นเรียนได้เลย

1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักเรียนและนักการศึกษา
12,000 คน คือจำนวนนักเรียน

เขตการศึกษาระดับทาวน์ชิป 211 ซึ่งเป็นเขตมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอิลลินอยส์ ได้ทำการศึกษาข้อมูลอุปกรณ์หลากหลายแบบเพื่อคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ และดูว่าควรแจกจ่ายอุปกรณ์ใดแบบ 1:1 ให้กับนักเรียนเกือบ 12,000 คน ลองมาฟังดูว่าหลังจากการพิจารณาทุกแง่มุมแล้ว iPad กลายเป็นตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับเขตการศึกษานี้และยังช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

"นี่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องความจำเป็นด้านการเรียนเท่านั้น แต่เรายังทำตามสัญญาที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างชาญฉลาดได้อีกด้วย"
Mark J. Kovack รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาระดับทาวน์ชิป 211

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักเรียน
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับ K-12

ผลิตภัณฑ์และแหล่งข้อมูลของ Apple ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้

เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มีความสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติม