D’Incao Instituto de Ensino
เบารู ประเทศบราซิล

โรงเรียนที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีของ Apple

1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักเรียน
1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักการศึกษา

ที่ D'Incao Instituto de Ensino ในประเทศบราซิล นักเรียนไม่ได้เรียนแค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แต่ยังลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย Pedro D'Incao ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงเรียน พร้อมด้วยน้องชาย Carlos D'Incao ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เลือกที่จะนำเทคโนโลยีของ Apple มาสู่ห้องเรียนตั้งแต่วันแรก โดยโรงเรียนมุ่งจัดการกับปัญหาต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยุติธรรมในสังคม และพบว่า Apple เป็นพันธมิตรที่ลงตัวที่สุดซึ่งแชร์วิสัยทัศน์เดียวกัน

"ความรู้เป็นอะไรที่มากกว่าแค่ถ้อยคำในหนังสือ ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน ดังนั้นแค่ฝึกอบรมวิชาต่างๆ อย่าง ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์ หรือการเขียนโค้ดจึงไม่พอ แต่ต้องแสดงวิธีบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันในโลกจริงด้วย" Pedro D'Incao กล่าว "ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนทุกคนที่นี่มี iPad เราเห็นถึงความแตกต่างในวิธีที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริง"

นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายถือเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง และเราสนับสนุนให้พวกเขาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกและผู้คนบนโลก มีชั้นเรียนชีววิทยาอยู่ชั้นเรียนหนึ่งที่มุ่งศึกษาเรื่องหมู่เลือด หลังจากได้รับทักษะการเขียนโค้ดผ่านแหล่งข้อมูล "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" จาก Apple นักเรียนก็ได้ใช้ iPad สร้างแอปที่เชื่อมต่อธนาคารเลือดกับบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ได้พานักเรียนไปยังแม่น้ำใกล้ๆ เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยพวกเขาได้นำ iPad และเซ็นเซอร์แบบไร้สายไปใช้เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ ถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกประสบการณ์ และจัดทำงานนำเสนอ Keynote เพื่อแชร์ข้อมูลที่ได้พบกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่

"ด้วยเครื่องมือและแหล่งข้อมูลจาก Apple ตลอดจนบริบทที่นักเรียนได้รับจากการศึกษา ทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ แล้วยังสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ในเชิงวิพากษ์และมีส่วนร่วมได้อีกด้วย"
Pedro D’Incao ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงเรียน D’Incao Instituto de Ensino

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักเรียน
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับ K-12

ผลิตภัณฑ์และแหล่งข้อมูลของ Apple ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้

เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มีความสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติม