โรงเรียนสาธิต
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี

แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียน

1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักเรียน
1:1 คือจำนวน iPad ต่อนักการศึกษา
100% ได้รับการ
รับรองในฐานะ Apple Teacher

ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักการศึกษาใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับ โดยผู้สอนทุกคนได้รับการรับรองจาก Apple Teacher และได้รับเหรียญรางวัลจากโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสอนทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac แก่นักการศึกษา ตลอดจนวิธีใช้แอปจาก Apple ที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ตัวอย่างหนึ่งก็คือแอปงานชั้นเรียน ที่ผู้สอนสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนแบบตัวต่อตัวอย่างง่ายดายและเรียลไทม์ เป็นการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกได้รับความใส่ใจและผูกพัน

"ภายใต้ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาทางวิชาชีพ ผู้สอนในโรงเรียนแห่งนี้กำลังเป็นต้นแบบแก่ผู้สอนคนอื่นๆ ในประเทศไทย นี่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเพราะผมตระหนักว่าผู้สอนเหล่านี้กำลังช่วยเหลือโรงเรียนแห่งอื่นๆ เพื่อทำให้ประเทศของเราดียิ่งขึ้น"
ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ นักการศึกษาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในทุกวิชา เมื่อบทเรียนวิทยาศาสตร์ผสานเข้ากับการฝึกปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม นักเรียนก็ใช้ iPad เพื่อศึกษาวิจัยหัวข้อต่างๆ ทำกายวิภาคให้เห็นเป็นภาพ และลงมือผ่าชำแหละในห้องปฏิบัติการได้ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนก็ได้ใช้แอนิเมชั่นใน Keynote เพื่อช่วยในการจดจำและเข้าใจตรรกะเบื้องหลังสมการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทุกคนยังได้รับโอกาสให้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ช่วยแนะแนวทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา อย่างการเข้าร่วม Swift Coding Club เพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอป

"ผู้สอนของเรากระตุ้นให้นักเรียนเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเองและค้นหาศักยภาพสูงสุดของพวกเขา" อัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว "การฝึกอบรมผู้สอนของเราบน iPad ช่วยให้นักเรียนได้ถ่ายทอดจินตนาการและค้นพบความชอบของตัวเองได้อย่างมาก ซึ่งสำคัญกับพวกเราอย่างยิ่ง"

เรื่องราวทั้งหมด

ช่วยนำนักเรียน
สู่ความสำเร็จในทุกระดับ

เลือกดูเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมด

Apple กับการศึกษาระดับ K-12

ผลิตภัณฑ์และแหล่งข้อมูลของ Apple ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้

เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มีความสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติม