ระบบเซลลูลาร์ ใช้สัญญาณจากระบบเซลลูลาร์
ได้ทุกเวลาที่ต้องการ จาก iPad ของคุณ

เมื่อคุณเลือกใช้ iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular ก็หมายความว่าคุณจะ
ยังคงเชื่อมต่อได้เสมอ แม้อยู่ห่างจากสัญญาณ Wi-Fi ก็ตามfootnote1 ทีนี้คุณจะ
ทำงานนำเสนอให้เสร็จในระหว่างเดินทาง สตรีมวิดีโอในสวนสาธารณะ
หรือติดต่อกับที่บ้านขณะเดินทางในต่างประเทศก็สบายมาก แถมยัง
ไม่จำเป็น
ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้แผนบริการรายเดือนอีกด้วย แค่เลือกตัวเลือก
ที่คิดว่าเหมาะสำหรับคุณจากบน iPad ได้เลย

พาร์ทเนอร์footnote2

ตัวเลือกสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ตัวเลือกสำหรับ
การเดินทาง
ไปต่างประเทศ

เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ
คุณก็สามารถเลือกใช้แผนบริการ
จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
ภายในประเทศหรือจากผู้ให้บริการ
แบบเติมเงินได้ในกว่า 180 ประเทศ
และภูมิภาคต่างๆ หรือคุณจะใส่ซิม
ของผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศ
นั้นๆ แทนก็ได้

ข้อมูลเซลลูลาร์ทำงานร่วมกับ iPad ของคุณอย่างไร

ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเซลลูลาร์มีติดตั้งมาให้ล่วงหน้าในรุ่น Wi-Fi + Cellular
บางรุ่น
ในบางประเทศ และมีอยู่แล้วในตัวในรุ่น Wi-Fi + Cellular อื่นๆ ขณะเดียวกัน
ก็ยังมีวางจำหน่ายที่ร้าน Apple Store ส่วนใหญ่ด้วย2

iPad Model
มี eSIM
ใช้งานร่วมกับ
Apple SIM ได้
มี Apple SIM
ในตัว
iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว
รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2)
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
รองรับ
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 1)
ไม่รองรับ
รองรับ
ไม่รองรับ
iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
รองรับ
iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว
Not Supported
Not Supported
Supported
iPad Air (รุ่นที่ 3)
Supported
Not Supported
Not Supported
iPad Air 2
Not Supported
Supported
Not Supported
iPad (รุ่นที่ 7)
Supported
Not Supported
Not Supported
iPad (รุ่นที่ 6)
ไม่รองรับ
รองรับ
ไม่รองรับ
iPad (รุ่นที่ 5)
ไม่รองรับ
รองรับ
ไม่รองรับ
iPad mini (รุ่นที่ 5)
Supported
Not Supported
Not Supported
iPad mini 4
ไม่รองรับ
รองรับ
ไม่รองรับ
iPad mini 3
ไม่รองรับ
รองรับ
ไม่รองรับ

ความครอบคลุมของ eSIM และ Apple SIM

คุณสามารถเลือกแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการที่เราคัดสรรมาแล้ว
ทั้งในกว่า 180 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ดูว่าคุณจะใช้สัญญาณ LTE บน iPad ได้จากที่ไหนบ้าง