เปรียบเทียบ iPad รุ่นต่างๆ

ดูทุกรุ่น

รับความช่วยเหลือในการเลือก ติดต่อเรา

 
 
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว
iPad Air
iPad
iPad mini
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2)
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 1)
iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว
iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว
iPad Air 2
iPad Air (รุ่นที่ 1)
iPad (รุ่นที่ 6)
iPad (รุ่นที่ 5)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
สี
 
 
 • รุ่น Wi‑Fi

 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular

 • รุ่น Wi‑Fi

 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular

วางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

 • รุ่น Wi‑Fi

 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular

 • รุ่น Wi‑Fi

 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular

วางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

 • รุ่น Wi‑Fi

 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular

วางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

สรุป
จอภาพ Liquid Retina 1 12.9" เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Liquid Retina 1 11" เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 12.9" เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 12.9"
จอภาพ Retina 9.7" การแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 10.5" เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 10.5" การแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 9.7"
จอภาพ Retina 9.7"
จอภาพ Retina 10.2"
จอภาพ Retina 9.7"
จอภาพ Retina 9.7"
จอภาพ Retina 7.9" การแสดงผลแบบ True Tone
จอภาพ Retina 7.9"
จอภาพ Retina 7.9"
จอภาพ Retina 7.9"
 

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

 

ชิพ A12X Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A12X Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A10X Fusion

ชิพ A9X

ชิพ A9X

ชิพ A10X Fusion

ชิพ A12 Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A8X

ชิพ A7

ชิพ A10 Fusion

ชิพ A10 Fusion

ชิพ A9

ชิพ A12 Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A8

ชิพ A7

ชิพ A7

 
สูงสุด 1TB
สูงสุด 1TB
สูงสุด 512GB
สูงสุด 256GB
สูงสุด 256GB
สูงสุด 512GB
สูงสุด 256GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 256GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 128GB
 

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่มี

ไม่มี

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่มี

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard Folio
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard Folio
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard (รุ่น 12.9 นิ้ว)
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard (รุ่น 12.9 นิ้ว)
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard (รุ่น 9.7 นิ้ว)
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard (รุ่น 10.5 นิ้ว)
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

 

ช่องต่อ USB‑C

ช่องต่อ USB‑C

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ช่องต่อ Lightning

ความจุ2
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB
 • 256GB
 • 512GB
 • 1TB
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB
 • 256GB
 • 512GB
 • 1TB
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • 512GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • 512GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB
 • 256GB
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 16GB ไม่มี
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 32GB
 • 128GB
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 64GB
 • 256GB
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi
 • 16GB ไม่มี
 • 32GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB
 • 256GB
 • 512GB
 • 1TB
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB
 • 256GB
 • 512GB
 • 1TB
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • 512GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 128GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB ไม่มี
 • 256GB ไม่มี
 • 512GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB
 • 256GB
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 16GB ไม่มี
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 32GB
 • 128GB
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 32GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 64GB
 • 256GB
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 16GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
 • รุ่น Wi‑Fi + Cellular
 • 16GB ไม่มี
 • 32GB ไม่มี
 • 64GB ไม่มี
 • 128GB ไม่มี
ขนาดและน้ำหนัก3

ความสูง 280.6 มม.

ความสูง 247.6 มม.

ความสูง 305.7 มม.

ความสูง 305.7 มม.

ความสูง 240 มม.

ความสูง 250.6 มม.

ความสูง 250.6 มม.

ความสูง 240 มม.

ความสูง 240 มม.

ความสูง 250.6 มม.

ความสูง 240 มม.

ความสูง 240 มม.

ความสูง 203.2 มม.

ความสูง 203.2 มม.

ความสูง 200 มม.

ความสูง 200 มม.

 

ความกว้าง 214.9 มม.

ความกว้าง 178.5 มม.

ความกว้าง 220.6 มม.

ความกว้าง 220.6 มม.

ความกว้าง 169.5 มม.

ความกว้าง 174.1 มม.

ความกว้าง 174.1 มม.

ความกว้าง 169.5 มม.

ความกว้าง 169.5 มม.

ความกว้าง 174.1 มม.

ความกว้าง 169.5 มม.

ความกว้าง 169.5 มม.

ความกว้าง 134.8 มม.

ความกว้าง 134.8 มม.

ความกว้าง 134.7 มม.

ความกว้าง 134.7 มม.

 

ความหนา 5.9 มม.

ความหนา 5.9 มม.

ความหนา 6.9 มม.

ความหนา 6.9 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 7.5 มม.

ความหนา 7.5 มม.

ความหนา 7.5 มม.

ความหนา 7.5 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 6.1 มม.

ความหนา 7.5 มม.

ความหนา 7.5 มม.

 

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 631 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 468 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 677 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 713 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 437 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 469 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 456 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 437 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 469 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 483 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 469 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 469 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 300.5 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 298.8 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 331 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi) 331 กรัม

 

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 633 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 468 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 692 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 723 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 444 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 477 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 464 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 444 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 478 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 493 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 478 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 478 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 308.2 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 304 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 341 กรัม

น้ำหนัก (รุ่น Wi‑Fi + Cellular) 341 กรัม

จอภาพ

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

 

ขนาด 12.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS1

ขนาด 11 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS1

ขนาด 12.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 12.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 10.5 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 10.5 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 10.2 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 7.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 7.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 7.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

ขนาด 7.9 นิ้ว (แนวทแยง)
แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi‑Touch และเทคโนโลยี IPS

 

ความละเอียด 2732 x 2048 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2388 x 1668 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2732 x 2048 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2732 x 2048 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2224 x 1668 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2224 x 1668 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2160 x 1620 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 264 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 326 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 326 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 326 ppi

ความละเอียด 2048 x 1536 ที่ 326 ppi

 

ความสว่างสูงสุด 600 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 600 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 600 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 600 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

ความสว่างสูงสุด 400 cd/m2 (ทั่วไป)

 

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

 

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

ไม่มี

ไม่มี

 

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

ไม่มี

ไม่มี

 

เทคโนโลยี ProMotion

เทคโนโลยี ProMotion

เทคโนโลยี ProMotion

ไม่มี

ไม่มี

เทคโนโลยี ProMotion

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

มาตรฐาน sRGB เต็มช่วงสี

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

มาตรฐาน sRGB เต็มช่วงสี

มาตรฐาน sRGB เต็มช่วงสี

ไม่มี

ไม่มี

มาตรฐาน sRGB เต็มช่วงสี

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

มาตรฐาน sRGB เต็มช่วงสี

ไม่มี

ไม่มี

 

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

ไม่มี

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การแสดงผลแบบ True Tone

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ชิพ

ชิพ A12X Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12X Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A10X Fusion
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A9X
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A9X
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A10X Fusion
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12 Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A8X
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A7
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A10 Fusion รุ่นที่ 4
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A10 Fusion รุ่นที่ 4
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A9
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12 Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A8
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A7
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A7
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

 

Neural Engine

Neural Engine

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Neural Engine

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Neural Engine

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M10 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M9 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M9 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M10 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M8

โปรเซสเซอร์ร่วม M7

โปรเซสเซอร์ร่วม M10 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M10 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M9 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M8

โปรเซสเซอร์ร่วม M7

โปรเซสเซอร์ร่วม M7

พลังงานและแบตเตอรี่4
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB‑C หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB‑C หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USBหรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
การใช้งานร่วมกับ Apple Pencil
ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่
ไม่
ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่
ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ไม่
ไม่
ไม่
การใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard
ได้

Smart Keyboard Folio

ได้

Smart Keyboard Folio

ได้

Smart Keyboard

ได้

Smart Keyboard

ได้

Smart Keyboard

ได้

Smart Keyboard

ได้

Smart Keyboard

ไม่
ไม่
ได้

Smart Keyboard

ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
กล้อง

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 5 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 5 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 5 เมกะพิกเซล

 

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหวแบบออปติคอล

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.2

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหวแบบออปติคอล

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

 

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

ไม่มี

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

คุณสมบัติ Live Photos

ไม่มี

ไม่มี

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

ไม่มี

แฟลช True Tone

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 6 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 6 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

 

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

 

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

 

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

 

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

 

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่าย

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

 

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา

พาโนรามา

 

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ไม่มี

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ไม่มี

ไม่มี

 

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

ไม่มี

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

ไม่มี

ไม่มี

 

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

การบันทึกวิดีโอ

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

 

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps และ 720p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps และ 720p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps และ 720p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

ไม่มี

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p ที่ 120 fps

ไม่มี

ไม่มี

 

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์

 

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

 

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

 

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

กล้องหน้า

กล้อง TrueDepth

กล้อง TrueDepth

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

 

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 5 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

 

โหมดภาพถ่ายบุคคล

โหมดภาพถ่ายบุคคล

ไม่มี

ไม่มี

รูรับแสงขนาด ƒ/2.2

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

การจัดแสงภาพถ่ายบุคคล

การจัดแสงภาพถ่ายบุคคล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

Animoji และ Memoji

Animoji และ Memoji

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

ไม่มี

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

ไม่มี

ไม่มี

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flash พร้อมคุณสมบัติ True Tone

ไม่มี

Retina Flash พร้อมคุณสมบัติ True Tone

Retina Flash พร้อมคุณสมบัติ True Tone

Retina Flash

ไม่มี

ไม่มี

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flash พร้อมคุณสมบัติ True Tone

Retina Flash

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos
ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

 

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

ไม่มี

ไม่มี

HDR สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

ไม่มี

ไม่มี

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ไม่มี

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ไม่มี

ไม่มี

 

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi‑Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

เสียง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

 

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth
เพื่อการรู้จำใบหน้า

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth
เพื่อการรู้จำใบหน้า

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

ไม่มี

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือรุ่นที่ 2 ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลายนิ้วมือติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

ไม่มี

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

 

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

ไม่มี

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ระบบเซลลูลาร์และระบบไร้สาย

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

 

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac),
2.4GHz และ 5GHz, สองย่านความถี่พร้อมกัน, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac),
2.4GHz และ 5GHz, สองย่านความถี่พร้อมกัน, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac),
2.4GHz และ 5GHz, สองย่านความถี่พร้อมกัน, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n), 2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 300 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac),
2.4GHz และ 5GHz, สองย่านความถี่พร้อมกัน, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac),
2.4GHz และ 5GHz, สองย่านความถี่พร้อมกัน, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 300 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n),
2.4GHz และ 5GHz, ความเร็วสูงสุด 300 Mbps

 

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

 

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 4.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.0

 

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

 

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

 

ไม่มี

ไม่มี

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

ไม่มี

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

ไม่มี

CDMA EV‑DO Rev. A

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

ไม่มี

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A และ Rev. B

 

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

 

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 29 ย่านความถี่)6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 29 ย่านความถี่)6

LTE Advanced (สูงสุด 25 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 450 Mbps6

LTE (สูงสุด 20 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 150 Mbps6

LTE Advanced (สูงสุด 23 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 300 Mbps6

LTE Advanced (สูงสุด 25 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 450 Mbps6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 28 ย่านความถี่)6

LTE (สูงสุด 20 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 150 Mbps6

LTE (สูงสุด 14 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 100 Mbps6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 27 ย่านความถี่)6

LTE (สูงสุด 22 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 300 Mbps6

LTE (สูงสุด 21 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 150 Mbps6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 28 ย่านความถี่)6

LTE (สูงสุด 20 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 150 Mbps6

LTE (สูงสุด 14 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 100 Mbps6

LTE (สูงสุด 14 ย่านความถี่),
ความเร็วสูงสุด 100 Mbps6

 

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

GPS/GNSS ในตัว

 

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

 

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

การโทรผ่าน Wi‑Fi6

ซิมการ์ด

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM

 

มี eSIM8

มี eSIM8

มี Apple SIM ในตัว8

มาพร้อม Apple SIM8

มี Apple SIM ในตัว8

มี Apple SIM ในตัว8

มี eSIM8

มาพร้อม Apple SIM8

ไม่มี

มี eSIM8

มาพร้อม Apple SIM8

มาพร้อม Apple SIM8

มี eSIM8

มาพร้อม Apple SIM8

มาพร้อม Apple SIM8

ไม่มี

ตัวเชื่อมต่อ

USB‑C

USB‑C

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

 

Smart Connector (ด้านหลัง)

Smart Connector(ด้านหลัง)

Smart Connector (ด้านข้าง)

Smart Connector(ด้านข้าง)

Smart Connector (ด้านข้าง)

Smart Connector(ด้านข้าง)

Smart Connector

ไม่มี

ไม่มี

Smart Connector

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เซ็นเซอร์

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

ไม่มี

 

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

 

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

 

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

ไม่มี

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

ไม่มี

ไม่มี

 

iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
(รุ่นที่ 2)

iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
(รุ่นที่ 1)

iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว

iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว

iPad Air 2

iPad Air (รุ่นที่ 1)

iPad (รุ่นที่ 6)

iPad (รุ่นที่ 5)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2