เปรียบเทียบ iPad รุ่นต่างๆ

ดูทุกรุ่น

ใช้เมนูดร็อปดาวน์เพื่อเปลี่ยนรุ่น

 
 
iPad Air
iPad mini
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว
iPad
สี
 
 
 • รุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ ฿35,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular เริ่มต้นที่ ฿40,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ ฿28,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular เริ่มต้นที่ ฿33,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ ฿17,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular เริ่มต้นที่ ฿22,400 SRP

 • รุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ ฿11,500 SRP

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular เริ่มต้นที่ ฿16,500 SRP

 • รุ่น Wi-Fi เริ่มต้นที่ ฿13,900 SRP

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular เริ่มต้นที่ ฿18,400 SRP

สรุป
จอภาพ
Liquid Retina1
12.9" เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผล
แบบ True Tone
จอภาพ
Liquid Retina1

11"เทคโนโลยี ProMotion
และการแสดงผล
แบบ True Tone
จอภาพ
Retina 10.5"
จอภาพแบบ Lamination
และการแสดงผล
แบบ True Tone
จอภาพ
Retina
9.7"
จอภาพ
Retina
7.9"จอภาพแบบ Lamination
และการแสดงผล
แบบ True Tone
 

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

 

ชิพ A12X Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A12X Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A12 Bionic
พร้อม Neural Engine

ชิพ A10 Fusion

ชิพ A12 Bionic
พร้อม Neural Engine

 
สูงสุด 1TB
สูงสุด 1TB
สูงสุด 256GB
สูงสุด 128GB
สูงสุด 256GB
 

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

สามารถใช้งานร่วมกับ
Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

 

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard Folio
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard Folio
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
Smart Keyboard (รุ่น 10.5 นิ้ว)
และคีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

สามารถใช้งานร่วมกับ
คีย์บอร์ด Bluetooth

ความจุและราคา2
 • รุ่น Wi-Fi
 • 64GB ฿35,900 SRP
 • 256GB ฿40,900 SRP
 • 512GB ฿47,900 SRP
 • 1TB ฿61,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi
 • 64GB ฿28,900 SRP
 • 256GB ฿33,900 SRP
 • 512GB ฿40,900 SRP
 • 1TB ฿54,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi
 • 64GB ฿17,900 SRP
 • 256GB ฿22,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi
 • 32GB ฿11,500 SRP
 • 128GB ฿14,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi
 • 64GB ฿13,900 SRP
 • 256GB ฿18,900 SRP
 
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular
 • 64GB ฿40,900 SRP
 • 256GB ฿45,900 SRP
 • 512GB ฿52,900 SRP
 • 1TB ฿66,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular
 • 64GB ฿33,900 SRP
 • 256GB ฿38,900 SRP
 • 512GB ฿45,900 SRP
 • 1TB ฿59,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular
 • 64GB ฿22,400 SRP
 • 256GB ฿27,400 SRP
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular
 • 32GB ฿16,500 SRP
 • 128GB ฿19,900 SRP
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular
 • 64GB ฿18,400 SRP
 • 256GB ฿23,400 SRP
ขนาดและน้ำหนัก3

ความสูง

280.6 มม.

ความสูง

247.6 มม.

ความสูง

250.6 มม.

ความสูง

240 มม.

ความสูง

203.2 มม.

 

ความกว้าง

214.9 มม.

ความกว้าง

178.5 มม.

ความกว้าง

174.1 มม.

ความกว้าง

169.5 มม.

ความกว้าง

134.8 มม.

 

ความหนา

5.9 มม.

ความหนา

5.9 มม.

ความหนา

6.1 มม.

ความหนา

7.5 มม.

ความหนา

6.1 มม.

 

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi)


631 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi)


468 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi)


456 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi)


469 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi)


300.5 กรัม

 

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi +
Cellular)

633 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi +
Cellular)

468 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi +
Cellular)

464 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi +
Cellular)

478 กรัม

น้ำหนัก
(รุ่น Wi-Fi +
Cellular)

308.2 กรัม

จอภาพ

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

จอภาพ Retina

 

ขนาด 12.9 นิ้ว (แนวทแยง)1

ขนาด 11 นิ้ว (แนวทแยง)1

ขนาด 10.5 นิ้ว (แนวทแยง)

ขนาด 9.7 นิ้ว (แนวทแยง)

ขนาด 7.9 นิ้ว (แนวทแยง)

 

แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi-Touch และเทคโนโลยี IPS

แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi-Touch และเทคโนโลยี IPS

แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi-Touch และเทคโนโลยี IPS

แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi-Touch และเทคโนโลยี IPS

แบ็คไลท์แบบ LED พร้อม

Multi-Touch และเทคโนโลยี IPS

 

ความละเอียด 2732 x 2048

ความละเอียด 2388 x 1668

ความละเอียด 2224 x 1668

ความละเอียด 2048 x 1536

ความละเอียด 2048 x 1536

 

264 ppi

264 ppi

264 ppi

264 ppi

326 ppi

 

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ

 

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

จอภาพแบบ Full Lamination

ไม่มี

จอภาพแบบ Full Lamination

 

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

ไม่มี

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

 

เทคโนโลยี ProMotion

เทคโนโลยี ProMotion

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

ไม่มี

จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3)

 

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

การแสดงผลแบบ True Tone

ไม่มี

การแสดงผลแบบ True Tone

ชิพ

ชิพ A12X Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12X Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12 Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A10 Fusion รุ่นที่ 4
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

ชิพ A12 Bionic
พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต
ระดับเดสก์ท็อป

 

Neural Engine

Neural Engine

Neural Engine

ไม่มี

Neural Engine

 

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M10 ในตัว

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว

พลังงานและแบตเตอรี่4
 • ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USB-C หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USB หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USB หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USB-C หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
 • ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟังเพลง
  ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
 • ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์
  ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
 • ชาร์จจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย
  USB หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ
การใช้งานร่วมกับ Apple Pencil
ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 2)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

ได้

Apple Pencil (รุ่นที่ 1)

การใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard
ได้

Smart Keyboard Folio

ได้

Smart Keyboard Folio

ได้

Smart Keyboard

ไม่ได้
ไม่ได้
กล้องหลัง

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 12 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 8 เมกะพิกเซล

 

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8

รูรับแสงขนาด ƒ/1.8

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

รูรับแสงขนาด ƒ/2.4

 

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

คุณสมบัติ Live Photos
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

 

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้าง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

ชุดเลนส์ 5 ชิ้น

 

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

 

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

ออโต้โฟกัส

 

การแตะเพื่อโฟกัสพร้อม Focus Pixels

การแตะเพื่อโฟกัสพร้อม Focus Pixels

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

การแตะเพื่อโฟกัส

 

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

การควบคุมค่าแสง

 

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่าย

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

HDR สำหรับภาพถ่าย

 

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

พาโนรามา (สูงสุด 43 เมกะพิกเซล)

 

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

 

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

 

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย

กล้องหน้า

กล้อง TrueDepth

กล้อง TrueDepth

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

กล้อง FaceTime HD

 

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 1.2 เมกะพิกเซล

รูปถ่าย 7 เมกะพิกเซล

 

โหมดภาพถ่ายบุคคล

โหมดภาพถ่ายบุคคล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

การจัดแสงภาพถ่ายบุคคล

การจัดแสงภาพถ่ายบุคคล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

Animoji และ Memoji

Animoji และ Memoji

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

คุณสมบัติ Live Photos

 

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flash

 

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

 

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัจฉริยะสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

 

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

โทร FaceTime แบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi
หรือระบบเซลลูลาร์5

การบันทึกวิดีโอ

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p

 

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p
ที่ 120 fps และ 720p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 1080p
ที่ 120 fps และ 720p ที่ 240 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p
ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p
ที่ 120 fps

รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น
ความละเอียด 720p
ที่ 120 fps

 

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

วิดีโอไทม์แลปส์
พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

 

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว
ในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว
ในคุณภาพระดับภาพยนตร์

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหว

 

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

การแตะเพื่อโฟกัสในระหว่างการบันทึก

 

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

ซูมวิดีโอ 3 เท่า

 

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

 

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอ

เสียง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 4 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

ระบบเสียง 2 ลำโพง

การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

 

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth
เพื่อการรู้จำใบหน้า

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth
เพื่อการรู้จำใบหน้า

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ
ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ
ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

เซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ
ติดตั้งอยู่ในปุ่มโฮม

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย

 

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

เปิดใช้งานด้วยเสียงของคุณคนเดียว
เมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

 

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ฟังและระบุชื่อเพลง

ระบบเซลลูลาร์และระบบไร้สาย

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

ทุกรุ่น

 

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac),
สองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac),
สองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac),
สองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac), สองย่านความถี่ (2.4GHz และ 5GHz)

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac),
สองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)

 

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

 

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

เทคโนโลยี Bluetooth 4.2

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

 

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

รุ่น Wi‑Fi + Cellular

 

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

 

ไม่มี

ไม่มี

CDMA EV‑DO Rev. A

 

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

 

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 29 ย่านความถี่)6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 29 ย่านความถี่)6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 28 ย่านความถี่)6

LTE (22 ย่านความถี่)6

LTE ระดับ Gigabit (สูงสุด 28 ย่านความถี่)6

 

GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS

GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS

GPS และ GLONASS

GPS และ GLONASS

GPS และ GLONASS

 

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

เฉพาะการรับส่งข้อมูล7

 

การโทรผ่าน Wi-Fi6

การโทรผ่าน Wi-Fi6

การโทรผ่าน Wi-Fi6

การโทรผ่าน Wi-Fi6

การโทรผ่าน Wi-Fi6

ซิมการ์ด

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

Nano-SIM
(รองรับ Apple SIM8)

 

มี eSIM8

มี eSIM8

มี eSIM8

มาพร้อม Apple SIM8

มี eSIM8

เซ็นเซอร์

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

 

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

ไจโร 3 แกน

 

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

 

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์