มิกซ์แอนด์แมทช์ กับ MagSafe

ตระกูลอุปกรณ์เสริมหลากสีสันที่ติดเข้าด้วยกันได้ง่ายและชาร์จแบบไร้สายได้รวดเร็วยิ่งกว่า

product red

ทุกการจำหน่าย รุ่น (PRODUCT)RED จะนำไปสมทบทุนในจำนวนเท่าๆ กัน
ให้กับการต่อสู้เพื่อขจัดโรคเอดส์และผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19เชิงอรรถ◊◊◊
การสนับสนุนของคุณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง