Apple og miljøet

Resultater for et produkt ad gangen.

Størstedelen af Apples samlede udledning af drivhusgasser skyldes den måde, vores produkter fremstilles, bruges og genbruges på. Derfor designer vi produkter med bedre miljøegenskaber. Vi måler resultaterne i miljørapporter om vores produkter. Her finder du detaljerede oplysninger om, hvordan hvert eneste Apple-produkt klarer sig i følgende kategorier:

 • Klimaændring

  I hvor høj grad bidrager hver enkelt fase af produktets livscyklus til den samlede udledning af drivhusgasser?

 • Begrænsede stoffer

  Hvilke giftige stoffer findes ikke i produktet?

 • Energieffektivitet

  Hvor effektivt er produktet, når det er tændt, slukket og på vågeblus?

 • Materialeeffektivitet

  Hvad er produktet helt præcist fremstillet af?

 • Genbrug

  Hvad sker der ved slutningen af produktets livscyklus, som bidrager til produktets miljøpåvirkning?

Miljørapporter om vores produkter

Klik på henvisningerne nedenfor for at se miljørapporter om produkter for alle aktuelle Apple-produkter. Hvis du er interesseret i ældre Apple-produkter, henvises til vores arkiv.