สายแบบ Modern Buckle สีเคปค็อดบลู 40 มม. ขนาด M2 ผลลัพธ์